Özellikle bölgesel su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün ihtiyaçları konusunda yarının Su Ürünleri Mühendislerinin eğitilmesi, mühendislerimize çevreye duyarlı tekniklerin kullanılması yetkisinin kazandırılmasına çalışılmaktadır. Tatlı su balıkları ve deniz balıkları yetiştiriciliği ile ilgili, lisans ve lisansüstü dersler yürütülmektedir. Bununla birlikte sektörel mühendislik becerilerinin kazandırılması için dersler kapsamında uygulama çalışmalarıyla verilen bilgiler pekiştirilmektedir.

Germeçtepe Baraj gölünde bulunan İç Su ve Deniz Balıkları Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde  ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı üretim faaliyetleri yürütülmekte olup  burada Ar&Ge çalışmaları ve eğitim uygulamaları gerçekleşmektedir. Bölümde yetiştiricilik alanında en önemli problemlerden birisi olan bakteriyel balık hastalıklarının tıbbi bitkilerle tedavi edilme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca balıklarda bağışıklık arttırıcı yem katkı maddeleri de araştırma faaliyetleri arasında yerini almıştır. Bu konularda patentler alınmıştır ve henüz sonuçlanmayan patent başvurularımız da mevcuttur.

İç Su ve Deniz Balıkları Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde halen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ve projeler kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Bölüm laboratuvar uygulamaları Su Ürünleri Fakültesi araştırma laboratuvarında yürütülmekte olup aynı zamanda Balık Hastalıkları Deneme Ünitesi’nde de hastalık denemeleri yürütülmektedir. Tüm bunlara ek olarak su ürünleri yetiştiriciliği alanında bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılan mevcut antibiyotiklere ek olarak veterinerlik alanında kullanılan bazı antibiyotiklerin balıklarda da kullanımına yönelik farmakokinetik çalışmaları yürütülmektedir.