Su ürünleri Fakültesi temel bilimler bölümü Akarsu, göl ve Denizlerde biyotik ve abiyotik faktörler üzerine araştırmalar yaparak kaynakların sürdürülebilirliği ve ekonomiye kazandırılması için alınması gereken önlemleri ortaya koymaktadır. Bu kapsamada;

Su kaynaklarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koymak amacıyla enstumental, titrimetrik ve spektrofotometrik ve mikrobiyolojik su kalite analizleri yaparak su kaynaklarının temiz olarak gelecek nesillere bırakılabilmesi için gerekli fikirleri üretirler.

Su kaynaklarında yaşayan canlıların taksonomik özelliklerini ortaya koyarak sistematikteki yerlerini belirlemektedirler. Böylece ülkemiz biyoçeşitliliğini ortaya koymaktadırlar.

Balık türlerinin yayılım alanlarını belirleyerek, korunma ve sürdürülebilirlikleri için alınması gereken tedbirleri ortaya koyarlar.

Balık populasyonlarının üreme, büyüme, göç, beslenme ve stok büyüklüğü ile ilişkili araştırmalar yürüterek popülasyonların ekonomik kullanımı için tavsiyelerde bulunurlar.

Balık türlerinin fizyolojilerini inceleyerek kültüre ekonomiye kazandırılmaları için kültüre alma çalışmaları yürütürler.