Prof. Dr. Talip ÇETER  Başkan  
 Prof. Dr. İzzet ŞENER  Üye  
 Prof. Dr. Savaş CANBULAT  Üye  
 Prof. Dr. Mahmut ELP  Üye  
 Prof. Dr. Gözde GÜRELLİ  Üye  
 Doç. Dr. Ertuğrul TERZİ  Üye  
 Doç. Dr. Ekrem MUTLU Üye  
 Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şenol PARUĞ Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Keriman YÜRÜTEN ÖZDEMİR Üye