Prof. Dr. Mahmut ELP  Başkan  
 Prof. Dr. Mehmet TOPAL  Üye  
 Prof. Dr. Savaş CANBULAT  Üye  
 Prof. Dr. Yavuz DEMİREL  Üye  
 Doç. Dr. Adem Yavzu SÖNMEZ  Üye  
 Doç. Dr. Soner BİLEN  Üye  
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem MUTLU Üye  
Raportör