Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümünde balıkçılık yönetimi, balık stoklarının ve popülasyon parametrelerinin izlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bilimsel araştırmalar anlamında yeni ürün geliştirme, geliştirilen ürünlere biyopolimerler gibi maddelerden oluşturulan doğal yenilebilir film oluşturma çalışmalarının yanında bunlara uygun paketleme tekniklerinin tespiti, ürünlerin kimyasal kompozisyonu ve farklı depolama koşullarında raf ömürlerinin belirlenmesi amacıyla biyokimyasal, duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılmaktadır.